Mobilné odsávače pilín

Wirex predstavuje mobilné odsávače pilín s jedným alebo dvoma Big-Bag vrecami.

Vyhotovenie: jednovrecový - výkon motora 2,2 kW, odsávací výkon - 3000m3/hod.

                     dvojvrecový  - výkon motora  5,5 kW, odsávací výkon - 6000m3/hod.

                                                                     7,5 kw, odsávací výkon - 8000m3/hod.

 

Jednovrecový Dvojvrecový