Kmeňové pásové píly

Vážený návštevník!

Dovoľujeme si Vás upozorniť na podstránky na ktorých sa dozviete viac o ponúkaných pásových pílach firmy WIREX. Tento vedúci producent pásových píl v Poľsku ponúka vo svojom výrobnom sortimente kmeňové, rozmietacie a omietacie pásové píly. Rezné hlavy môžu byť zvislé, ako aj vodorovné.
Kmeňové pásové píly sú vždy s vodorovne umiestnenou reznou hlavou. Tieto stroje svojou veľkosťou, výbavou a variabilitou umožňujú každému si vybrať podľa svojich predstáv a možností.
Firma WIREX dodáva stroj vždy pre konkrétneho zákazníka, tým je umožnené, aby sme vyhoveli odlišnostiam podľa požiadaviek zákazníka.
Prosím vyberte si na pravej strane z ponuky kmeňových pásových píl.