Trojhlavicová rozmietacia pásová píla

Táto ležatá trojhlavová pásová rozmietacia píla je určená na pozdĺžne pílenie hranolov alebo priziem na dosky, frošty a paletové prírezy.
Je vybavená tromi, výškovo samosatne nastaviteľnými reznými hlavami až do výšky 280 mm. Rezná šírka je 300 mm.
Podávanie rezaného materiálu a odsun prerezaného materiálu je riešený dopravným pásom šírky 200 mm (na objednávku 300 mm).
Rezné hlavy sú vybavené motormi 5,5 kW (voliteľné 7,5 kW).
Stroj môže byť vybavený aj dopravným pásom š=300 x d=3000 mm na zpätnú dopravu materiálu na ďalšie spracovanie.
Predajná cena bude poskytnutá po spresnení požiadaviek záujemcu.