Automatická rozvodka zubov ZO-R

Automatická rozvodka zubov je určená na nastavenie rozvodu zubov pílových pásov s ozubením typu wood. Je vybavená mikropočítačom typu MLC-02 na nastavenie počtu zubov a ručným meradlom rozvodu zubov.

Predajná cena bez DPH 1.250.-€

Technické špecifikácie:
- Celková výška 1200 mm
- Rozmery stojana 650 x 750 mm
- Váha stroja 45 kg
- Napájanie 230 V 50 Hz
- Výkon motora 0,12 kW
- Rýchlosť posuvu pílového pásu 3,5 m/min
- Šírka pílového pásu 25 - 42 mm
- Delenie zubov 22 mm