Rozmietacia pásová píla

Pásová rozmietacia píla s reťazovým dopravníkom je určená na spracovanie menej kvalitnej guľatiny a guľatiny malých priemerov. Guľatinu opracúva z dvoch strán so štyrmi pílami napr.na dosku - hranol - dosku. Najväčšia hrúbka z dvoch strán opracovaného hranola je 300 mm. Po zmene podávacieho dopravníka je možné stroj použiť ako omietaciu pílu.

Predajná cena bude poskytnutá po spresnení požiadaviek záujemcu.

1. Voliteľné príslušenstvo:
- Hlavné motory s výkonom 7,5 kW
- Zásobník s podávačom krátkej guľatiny ŁPW-3
- podávací plochý dopravník

2. Technická špecifikácia:
- Rozmery stroja: dĺžka - 5300 mm; šírka - 2400 mm; výška - 2200 mm;
hmotnosť stroja 1600 kg
- Výška hornej hrany dopravníka 850 mm
- Maximálny priemer guľatiny 400 mm
- Dĺžka rezaného materiálu od 800 - 30000 mm
- Hrúbka hranola 85 - 300 mm
- Výkon hlavných motorov 4 x 5,5 kW
- Zabudovaný príkon stroja 24 kW
- Napájanie 3 x 400 V
- Rýchlosť posuvu materiálu 4 - 20 m/min
- Dĺžka pílového pásu 4004 mm

3. Rezný výkon závisí od rozmerov rezaného materiálu a hrúbky reziva a podľa dlhodobých skúseností vychádza na 2 - 4 m3/hod.