Digitálny merač SELBIT

Pre rýchlejšie nastavenie reznej hlavy na pásových pílach ponúkame novinku firmy Selbit - merač s digitálnym číselným ukazovateľom RLI 04.

Merač je vybavený displejom s veľkými a aj za zhoršených svetelných podmienok dobre čitateľnými číslicami červenej farby. Pílčík nepotrebuje na kalkulačke vyrátať kam nastaviť reznú hlavu pre ďalší rez, z displeja odčíta hrúbku reziva a keď táto hodnota dosiahne potrebnú hodnotu, môže začať píliť.

Merač automaticky priráta aj reznú škáru pílového pásu (výrez) ale na displeji sa objavuje len hodnota reziva. Takto pilčík má zjednodušenú prácu. Merač pracuje s presnosťou 0,5 mm, tým je vylúčený omyl z nepresných alebo zle čitateľných nastavovacích pravítok.

Merač môže spolupracovať s obrátkovým enkóderom ale aj s magnetickým pravítkom.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Mikropočítače.