Brúska pílových pásov ZO-1/ZM

Slúži na automatické brúsenie pílových pásov typu wood s jemnozrnným brúsnym kotúčom.

Predajná cena bez DPH 1.420.-€

Voliteľné príslušenstvo:
- Mikropočítač na nastavenie počtu zubov 265.-€

Technické špecifikácie:
- Romery stojana 700 x 750 mm
- Výška brúsky 1550 mm
- Váha stroja 58 kg
- Napájanie 230 V, 0 Hz
- Výkon hlavného motora 0,55 Kw
- Počet otáčok brúsneho kotúča 4650 ot/min
- Rozmery brúsneho kotúča 127 x 6 x 12,7 mm
- Rýchlosť posuvu pílového pásu 0,6 m/min
- Šírka pílového pásu 25 - 42 mm
- Delenie zubov 22 mm

Poznámka:
Brúska po výmene vačky a brúsneho kotúča je pripravená pre profilové brúsenie s CBN kotúčom.